BenzonK.dk

 

Analyse

 

Organisation

 

Forandring

 

Lederskab

 

Styringsredskaber

 

Styring er ikke alt. Men det er vigtigt. God styring er mobiliserende og frigørende. Manipulation skaber passivitet. Få styr på det, der kan og skal styres. Ved hjælp af enkle, moderne styringsredskaber. 

 

I styringsmæssig forstand består livet af tre ting:

  • Det, vi kan se og som vi kan styre
  • Det, vi kan se, men ikke kan styre, og derfor må tage højde for
  • Det vi ikke kan se, og som derfor kan styre os

 

Udfordringen er at bevæge sig fra punkt 3 til punkt 1, og så at styre på den rigtige måde. Hvad er jeres udfordring?

 

Strategi, beslutning af de rigtige mål, fokus på effekt, kontraktstyring og eksekvering? Kontrakt, strategi, handlingsplan eller evaluering?

 

Så kan BenzonK hjælpe.


"Life is what happens to you, while you are busy making other plans" (John Lennon)

forandringsagent lederskab change management forandringsledelse reorganisering strategi eksekvering implementering gennemfør din strategi lederudvikling kompetenceudvikling styring effektstyring mål og resultater resultatstyring kontrakt udviklingsaftale årsplan projektledelse projektleder porteføljestyring New Public Management

BenzonK.dk © 2010 • Privacy Policy • Terms Of Use