BenzonK.dk

 

Analyse

 

Organisation

 

Forandring

 

Lederskab

 

 

Google Kim Benzon

 

Kim Benzon på LinkedIn

CV for Kim Benzon Knudsen


2010
Selvstændig organisationskonsulent og forandringsagent. Analyse - Organisering - Forandring - Lederskab

2010 IT-chef, Københavns Kommune, Børne- og Ungdomsforvaltningen. Oprydning af systemportefølje, digitalisering af arbejdsgange, sundhedsplejen, tandplejen, pladsanvisningen m.v.

2007-2010 Chef for Forandringsprogrammet, Projektchef
Københavns Kommune, Børne- og Ungdomsforvaltningen. Stabsfunktion under den administrerende direktør. Ansvarlig for genoprettende indsatser efter forvaltningens bankerot 2006 (Reorganisering af forvaltningen, implementering af ny styrings-forståelse, Faglighed For Alle, Reform af special-området, sammenlægning af ca. 100 institutioner og skoler m.m.)

2004-2007 Udviklingskonsulent og HR-chef
Københavns Kommune, Økonomiforvaltningen (Overborgmesterens afd.). Ansvarlig for personaleadministration og HR, organisationsudvikling, leder- og kompetenceudvikling. Organisering af interne processer, webservice m.v.

2001-2004 Chefkonsulent ved Videnscenter for Ligestilling,
Leder af den internationale projektportefølje. "Overall Projectleader” for EU-kommissionen for institutionsopbygning-sprojekter i Ungarn, Polen og de baltiske lande m.fl.

1999-2001 Chef for Ligestillingsrådet
Statsministeriet, og siden Ligestillingsministeren. Introduktion af nyt nationalt set-up, ny lovgivning, ligestillingsminister-institutionen. National repræsentation i EU og Nordisk Ministerråd

1997-1999 Fuldmægtig og stedfortrædende chef for Ligestillingsrådet

1996-2001 Næstformand for Bydelsrådet på Indre Nørrebro

1989-1995 Uddannet cand. scient. pol. på Københavns Universitet, inkl. et års studier i Hamburg

1975-1989 Ufaglærte jobs, og siden faglært murer. Fagligt aktiv, Next Stop Sovjet, Faglig UNgdom, medstifter af Teaterturneen Alfred, boligaktivist på Nørrebro, Nørrebros Beboeraktion

forandringsagent lederskab change management forandringsledelse reorganisering strategi eksekvering implementering gennemfør din strategi lederudvikling kompetenceudvikling styring effektstyring mål og resultater resultatstyring kontrakt udviklingsaftale årsplan projektledelse projektleder porteføljestyring New Public Management

BenzonK.dk © 2010 • Privacy Policy • Terms Of Use